Advokátní kancelář v Hořicích (okres Jičín) – advokát JUDr. Josef Šperk

s profesním zaměřením zejména na právo obchodní, občanské, zemědělské

Advokátní kancelář

Kancelář v Hořicích působí nepřetržitě od roku 1994, nejdříve jako komerčně právní kancelář a od r. 1996 jako kancelář advokátní.

Kancelář poskytuje právní služby v rozsahu platného tuzemského práva, jak fyzickým tak právnickým osobám, na území ČR se zaměřením na právo obchodní, občanské, zemědělské, případně úpadkové (insolvenční řízení) a veřejné dražby.
Z důvodu zajištění komplexních právních služeb kancelář současně spolupracuje s řadou odborníků z jiných oborů, zejména se soudními znalci z oboru oceňování nemovitostí, daňovými poradci, s notářskými kancelářemi a exekutorskými úřady.

Nabízí právní pomoc od právního poradenství po zastupování před soudy, správními orgány apod.

Poskytujeme právní služby v sídle advokátní kanceláře v Hořicích, nám. Jiřího z Poděbrad 157 (nad restaurací BOHEMA, vchod je z průjezdu domu po schodech do prvního poschodí). V případě potřeby je právní pomoc poskytována též v místě bydliště nebo v sídle klienta.

Kontaktní formulář

Firma:
Adresa: *
Kontaktní osoba: *
Telefon: *
Email: *  
Zpráva: *  
 
©2012 VV Studio